کودکان طلاق

برچسب موردنظر     
   

یکی از حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک برای کودکان مطرح شده (کودکان طلاق)، حق پیوند خانوادگی یا برخورداری از خانواده مناسب است. همچنین این کنوانسیون در برخی مواد خود، توجه ما را به این نکته جلب کرده است که کودکان باید شرایط لازم را برای برخورداری از خانواده مناسب داشته باشند


میانگین : 4 از مجموع 24 رای