مشاوره حقوقی تلفنی در شیراز


مشاوره حقوقی : 
اشخاص مصلحت اندیش قبل از اقدام به امری در هریک از موضوعات حقوقی اعم از معاملات ، تجارت ، ازدواج ، طرح دعوی حقوقی و یا دفاع از دعاوی مطروحه و همچنین سایر موارد حقوقی ، با مشاوره حقوقی یا وکیل دادگستری و با کسب آگاهی از موارد قانونی ، موقعیت خویش را در مسائل و مشکلات احتمالی و یا بوجود آمده سنجیده و سپس اقدام به انجام معامله ، تجارت و ازدواج و . . . می نمایند.

مشاوره حقوقی فقط مختص به قبل از انجام امورات حقوقی نبوده و در صورت بوجود آمدن مسائل حقوقی  نیز می توان با وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی نمود.
مشاوره حقوقی می تواند اشخاص را از مشکلات حقوقی احتمالی بدور داشته و یا از درگیر شدن اشخاص با مسائل و مشکلات بیشتر، بکاهد .
 
مشاوره حقوقی تلفنی در شیراز، در مواردی همچون : دوری مسافت تا دفتر وکالت، عدم امکان مراجعه حضوری به دفتر وکالت، مشاوره حقوقی فوری، مشاوره حقوقی در روزهای تعطیل، مشاوره حقوقی در ساعاتی که دفاتر وکالت بسته است، مشاوره حقوقی مقدماتی جهت مراجعه حضوری بعدی، مشاوره حقوقی از روستاها و یا نقاطی که به وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی دسترسی نیست، که در این گونه موارد مشاوره حقوقی تلفنی می تواند گزینه مناسبی باشد.   

مشاوره حقوقی تلفنی در شیراز

میانگین : 4 از مجموع 24 رای
تعداد بازدید : 0