زن در چه صورت ناشزه محسوب میشود؟


زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.

🖋زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش #تمکین نمی کند #ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.
✔️ تمکین سه نوع است:
🔻تمکین عام
🔻تمکین خاص
🔻تمکین اخص
🖋تمکین عام به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود.
🖋تمکین #خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود. اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود
و در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پابرجاست.
✔️ مواردی که زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه شرعی و قانونی دارد:
🔻نامناسب بودن محل سکونت زن
🔻بیماری زن یا در دوره عادت ماهانه یا نفاس
🔻سفر واجب مثل حج تمتع
🔻درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک
🔻بیماری واگیردار شوهر
🔻ترس از ضرر جسمی ، شرافتی ، جانی، مالی
🔻استفاده از حق حبس
🖋البته مرد هم در شرایطی می تواند ناشزه محسوب شود:
🔻ندادن نفقه ، سوء معاشرت ، عدم اهتمام امور همسر و یا اگر مردی دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوی انجام ندهد.
 
 
میانگین : 4 از مجموع 13 رای
تعداد بازدید : 842

علامت تجاری از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن كالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب اثر را محافظت می‌كند. مدت زمان این حفاظت متفاوت است

با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد وراث باقیمانده ازمتوفی یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی یابه زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در درخواست و یا اصل نکاح و یا طلاق وی یا وقوع اختلاف در وصیت نامه ابرازی مطرح گردد.

براي انجام پروژه هاي بزرگ عمراني صنعتي كشاورزي وجود شركتهاي بزرگ لازم و ضروري است در اينگونه شركتها سرمايه هاي اندك در قالب سهام به عمومي مردم واگذار مي شود

از آنجايى كه ماهيت حقوقى هداياى قبل از عقد نكاح با هداياى پس ازعقد كه ازطرف زوجين و يا بستگان به آنها داده مى شود تا حدودى متفاوت است و بيان خلاصه اى در باب هداياى قبل از ازدواج مى تواند به روشن شدن بحث هداياى پس از ازدواج كمك نمايد، فلذا بدواً به صورت گذرا اشاره اى به وضعيت حقوقى هداياى قبل از ازدواج خواهيم داشت، سپس ماهيت حقوقى و چگونگى استرداد هداياى پس از ازدواج موردبررسى قرارخواهدگرفت.


ارسال نظر
نام
متن نظر  
  لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:
=8+6